高一语文知识点

2024-06-23 19:47

1. 高一语文知识点

高中语文第一册知识梳理 
一、常见常用字的分辨 
1. 多音字的分辨 
攒 攒射(cuán) 沓 拖沓(tà) 
积攒(zǎn) 一沓(dá) 
难以数计(shǔ) 便 便宜(pián) 
数 数见不鲜(shuò) 方便(biàn) 
数量(shù)芳 菲薄(fěi) 
弄 弄堂(lòng)芳菲(fēi) 
弄潮(nòng)给 给予(jǐ) 
脉 脉搏(mài)给以(gěi) 
脉脉含情(mò)孱 孱头(càn) 
豁 豁然开朗(huò)孱弱(chán) 
豁出去(huō)颤 颤抖(chàn) 
参加(cān) 颤栗(zhàn) 
参 人参(shēn) 参差(cēn) 抹杀(mǒ) 抹 抹布(mā) 倔 倔强(jué) 拐弯抹角(mò) 倔头倔脑(juè)擂 大吹大擂(léi) 栅 栅极(shān)擂台(lèi) 栅栏(zhà)俩 俩人(liǎ) 期 不期而遇(qī)伎俩(liǎng) 期年期月(jī)没 没齿难忘(mò) 塞 款塞入朝(sài)没有(méi) 塞住(sāi) 不塞不流(sè)屏 屏风(píng)屏息(bǐng) 单 单于(chán) 姓单(shàn) 处 处罚(chǔ) 骑 胡服骑射(qí) 怔 怔住(zhèng)处所(chù) 铁骑( jì) 怔忡(zhēng) 2形近字的分辨 荫庇(bì) 惴惴(zhuì) 瑕疵(cī) 揣摩(chuǎi)端详(duān) 刚愎自用(bì) 相悖(bèì) 心腹(fù) 脖颈(bó) 崎岖(qí) 众口铄金,矍铄(shuò) 倚马可待(yǐ) 闪烁(shuò) 骑兵(qí) 瓦砾(lì) 绮丽(qǐ)一诺千金(nuò) 淆乱乾坤(xiáo) 偌大(ruò) 肴馔(yáo)喏喏连声(nuò)半晌(shǎng) 不容置喙(huì) 响遏行云(xiǎng) 如椽大笔(chuán)军饷(xiǎng ) 缘木求鱼(yuán) 掾吏(yuàn) 绵亘(gèn)城垣(yuán) 气馁(něi)永恒(héng) 绥靖(suí)齐桓公(huán)肆无忌惮(dàn) 耸峙(zhì)殚精竭虑(dān) 持久(chí)邯郸(dān) 侍奉(shì)弹药(dàn) 恃才傲物(shì)箪食壶浆(dān)长篙(gāo) 汩汩(gǔ)枯槁(gǎo) 汨罗江(mì)缟素(gǎo) 频频(pín)稿酬(gǎo) 濒临(bīn)诅咒(zǔ) 沮丧(jǔ)狙击(jū) 咀嚼(jǔ 楔子(xiē) 朗照(lǎng)锲而不舍(qiè) 琅琅(láng)自诩(xǔ) 残羹冷炙(zhì)栩栩如生(xǔ) 针灸(jiǔ)翌日(yì) 一番(fān) 踱着(duó)藩篱(fān) 忖度(duó)蕃衍(fán)惦念(diàn) 蹩进(bié)掂量(diān) 一瞥(piē)踮脚(diǎn) 撇捺(piě)悼词(dào) 估量(gū)棹桨(zhào) 沽酒(gū)泥淖(nào) 怙恶不悛(hù) 
二.常见常用字形的分辨 
敞(敞)开 僻(僻静) 缀(点缀)敝(敝帚自珍) 避(躲避) 辍(辍学)蔽(遮蔽) 啜(啜泣) 弊(针砭时弊) 掇(拾掇)铄(众口铄金) 泻(倾泻) 倩(倩影)烁(闪烁) 泄(发泄) 靖(绥靖)砾(瓦砾). 躁(烦躁) 靓(靓丽) 谐(和谐)燥(枯燥、干燥) 婧(婧女) 楷(正楷)噪(噪音)辨(辨别) 采(神采) 髓(脑髓)辩(辩论) 彩(彩色) 隋(隋朝)蹩(蹩进、蹩脚 ) 镂(镂空) 晤(晤见)瞥(瞥见) 褛(褴褛) 梧(梧桐)缕(丝缕) 芜(芜杂) 嫉(嫉恨) 竟(竟然)怃(怃然) 疾(疾病) 竞(竞争)频(频繁) 嬉(嬉戏) 嘉(嘉宾)濒(濒临) 嘻(嘻嘻哈哈) 佳(佳丽)驿(驿站) 砺(砥砺) 遐(遐想) 绎(演绎) 厉(严厉) 暇(闲暇)怿(不怿) 寥(寂寥) 蔼(和蔼) 喋(喋血)廖(姓廖) 霭(暮霭) 谍(间谍) 牒(通牒)污(玷污) 黯(黯然) 囿(苑囿)诬(诬陷) 暗(暗淡) 宥(宽宥)殒(殒命) 弦(弦歌) 怯(怯懦)陨(陨落) 舷(舷窗) 祛(祛除)销(积毁销骨) 侍(侍奉) 宵(宵衣旰食)消(消化) 恃(恃才傲物) 霄(霄壤之别)悚(毛骨悚然)竦(竦身一摇) 
三.词语解释 
1. 峥嵘:不平凡,不寻常。 2. 斑斓:色彩错杂灿烂的样子。 3. 踟蹰:心里迟疑,要走不走的样子。 4. 佝偻:脊背向前弯曲。 5. 跫音:脚步声。 6. 如愿以偿:像所希望的那样得到满足。指愿望实现。 7. 深邃:深的;幽深。 8. 幽僻:形容环境偏远、幽静。 9. 羞涩:难为情,态度不自然。 10. 袅娜:形容草木柔软细长;形容女子姿态优美。 11. 风姿:风度、仪态。一般指美好的姿态。 12. 倩影:美丽的影子。 13. 蓊蓊郁郁:树木茂盛的样子。 14. 婀娜:轻盈柔美貌。 15. 宁谧:安静,安宁。 16. 沧桑:比喻世事多变,人生无常;或喻世事变化的巨大迅速。 17. 声名狼藉:形容名声极坏。 18. 隽永:(言辞、诗文或其他事物)意味深长,引人如胜。 19. 邂逅:不期而遇。 20. 芜杂:多而杂乱,没有条理。 21. 嫉恨:憎恨。 22. 诽谤:造谣污蔑,恶意中伤。 23. 诅咒:咒骂。 24. 卓有成效:成绩、效果显著。 25. 豁然开朗:豁然,宽敞的样子。形容由昏暗、窄小一变而为明亮宽敞;也形容一下子明白了某个道理。 26. 义愤填膺:由正义而激发的愤怒充满心胸。 27. 安之若素:(遇到不顺利或反常的情况等)安然相处,像平常一样对待。 28. 民不聊生:人民没法生活。聊,依赖。 29. 藏蛰(zhé):躲藏,蛰伏。 30. 端倪:①事物的眉目;头绪。②指推测事物的始末。 31. 永葆生机:永远保持生机。 32. 奚落:讥诮;讽刺。 33. 不名一钱:形容极其贫穷,一个钱也没有。名,占有。 34. 慰藉:安慰,抚慰。 35. 安土重迁:在一个地方住惯,不肯轻易迁移。 36. 亵渎:轻慢,冒犯。 37. 杀一儆百:儆,警戒。杀一个人而使许多人引以为戒。 38. 蹉跌:失足跌倒,比喻失误。 
四.词语辨析 1. 均匀•和谐原句:光和影有着和谐的旋律,如梵饿婀玲上奏着的名曲。(《荷塘月色》“均匀”是指分布或分配在各部分上的数量相当,多指时间或空间间隔。“和谐’是指配合的适当,协调;或指和睦,融合 2 空中楼阁.海市蜃楼原句:这座空中楼阁占了地利,可以省去室内设计和其他的装饰。(《我的空中楼阁》) “空中楼阁”重在说明没有根基,脱离实际,根本不可能,它是幻想,可比喻脱离实际的理论、计划、空想等。“海市蜃楼”是幻景,可比喻易幻灭的“希望”“虚幻”的前景等。 3.意图.企图原句:我一下子就理解了它的意图。(〈〈我与地坛〉〉) “意图”,指希望达到某种目的的打算,名词;企图,指图谋、打算,动词,如:在这篇作品中,作者企图表现的主题并不突出。 4.领域.范畴原句:甚至在数学领域,都有独到的发现。(〈〈在马克思墓前讲话〉〉)二者都是名词,都可以指一定的范围. “领域”,可以指认识的范围,也可以用于一般的社会活动,使用范围较大. “范畴”,哲学术语,只能用在思维逻辑等方面,使用范围教小.如:本质和现象是唯物主义辨证法的基本范畴. 5.摸索.探索原句:由于剩余价值的发现,这里就豁然开朗了,而先前无论资产阶级经济学家或者社会主义批评家所做的一切研究,都只是在黑暗中探索.(《在马克思墓前的讲话》) “摸索”,指在不明方向.缺少经验的情况下一点一点地寻找,对象多为方向.门径.经验等.有“ 试探” 的意思.。“探索”,侧重进行深入的探究,试图发现,求得隐藏的事物,对象多为本质.根源.奥秘.规律等。书面语言色彩更为严浓厚。如:爱因斯坦的相对论使我们对宇宙的探索工作进入了一个全新的境界。 6.历程.里程原句:北大在长期发展和斗争里程中形成的爱国、进步、民主、科学的光荣传统,显示的不断钻研、求实、创新、向上的优良学风,生动的体现了中国人民自强不息、开拓进取的民族精神。(《在庆祝北大建校一百周年大上的讲话》) “历程”指经历的过程。“里程”指发展的过程。 7.喧闹•喧哗•喧嚷•喧扰.•喧腾原句:这些声音不但不显得喧闹,倒显得胡同里更加安静了。(《胡同文化》)喧闹:喧哗且热闹,如:喧闹的城市。喧哗:声音大而杂乱,如:笑语喧哗。喧嚷:好些人大声地叫或说,如:人声喧嚷。喧腾:喧闹沸腾,如:工地一片喧腾。 8.安土重迁•安居乐业原句:住在胡同里的居民大都安土重迁,大不愿意搬家。(《胡同文化》)安土重迁:在一个地方住惯了,不肯轻易迁移。安居乐业:安定地生活,愉快地劳动。 9.微薄•浅薄原句:这条小溪并不像江河那样波澜滚滚,但对于需求浅薄的村民来说,已经绰有余裕。(《序言》 “微薄”,微小单薄,数量少;浅薄,指缺乏学识或修养,或指思想轻浮。 
文言文知识网络 
一. 通假字 
1.《烛之武退秦师》 夫晋,何厌之有 厌,通“餍”,满足。 若不阙秦皇岛 阙,通“缺”,损害。 秦伯说 说,通“悦”,高兴。 失其所与,不知 知,通“智”,明智。 共其乏困 共,通“供”,供给。 2.《勾践灭吴(节选)》 南至于句无 句,通“勾”。 将帅二三子夫妇以蕃 帅,通“率”。 将免者以告 免,通“娩”。 三月释其政 政,通“征”。 令壮者无取老妇 取,通“娶”。 亿有三千 有,通“又”。 其达士,洁其居,美其服,饱其食,而摩厉之于义魔厉,摩厉,通“磨砺”,切磋,磨炼。 国之孺子之游者,无不歠也铺,通“哺”,给人食物吃。歠,通“啜”,给人水喝。 3.《邹忌讽齐王纳谏》 孰视之 孰,通“熟”,仔细。 4.《触龙说赵太后》 少益耆食 耆,通“嗜”,喜爱。 必勿使反 反,通“返”。 5.《寡人之于国也》 颁白者不负戴于道路矣 颁,通“斑”。 直不百步耳 直,通“只”,只是,不过。 涂有饿莩 涂,通“途”,道路。 则无望民之多于邻国也 无,通“毋”,不要。 6.《劝学》 虽有槁暴 有,通“又”。 君子生非异也 生,通“性”,资质,禀赋。 
二.古今异义 
1.敢以烦执事古义:文中是对秦穆公的敬称,不敢直接称对方时的婉转说法。今义:掌管某些项事情(工作)(的人),可用作动词或名词。 2.若舍郑以为东道主。古义:东方道路上的主人。今义:请客的主人。. 3.行李之往来。古义:出使的人。今义:出门所带的包裹,箱子等。 4.微夫人之力不及此。古义:那个人。今义:尊称人的妻子。 5.然谋臣与爪牙之士。古义:像爪和牙一样,指帮助者或得力助手。今义:比喻坏人的党羽。 6.苟得闻子大夫之言。古义:古代官职,位于卿之下,士之上。今义:医生 7.以暴露百姓之骨于中原。 古义:死在野外尸体不能收殓埋葬。今义:隐蔽的事物,缺陷,矛盾,问题等显露出来。古义:原野。今义:指黄河中下游地区。 8.丈夫二十不取。古义:男子。今义:男女结婚后,男子是女子的丈夫。 9.今地方千里古义:土地方圆。今义:田地或疆域。 10.河内凶古义:谷物收成不好,荒年。今义:凶恶。 11.是使民养生葬死无憾也古义:供养活着的人。今义:保养身体。 12.邻国之民不加少古义:更。今义:增加。 13.君子博学而日参省乎己古义:音cān,验,检查。今义:探究并领会 14.假舆马者古义:借。今义:虚伪的,不真实的 15.蟹六跪而二螯古义:腿,蟹脚。今义:两腿弯曲,使一个或两个膝盖着地。 16.金就砺则利古义:金属,此代指金属制的刀剑等。今义:一种贵重金属 
三.常见实词归类 
1.〈〈烛之武退秦师〉〉 则名微而众寡(低微)微 微闻鼠有作作索索(隐隐地)见其发矢十中八九,但微颔之(稍微,略微)微夫人之力不及此(如果没有)顾不如蜀鄙之僧哉(边远的地方)鄙 越国以鄙远,君知其难也(边疆,以…….为边疆)肉食者鄙,未能远谋(浅陋)及郡下,诣太守,说如此(陈述)说 故为之说,以俟夫观人风者得焉(杂说,一种文体)秦伯说,与郑人盟(通“悦”,喜欢,高兴) 辞曰:臣之壮也,犹不如人(推辞)辞 停数日,辞去(告别)不辞劳苦(推托) 2.〈〈勾践灭吴(节选)〉〉 寡人不知其力之不足也(知道)知 吾与之共知越国之政(主持) 孰为汝多知乎(通“智”) 山重水复疑无路,柳暗花明又一村(繁复) 复 其有敢不尽力者乎?请复战(再)未若复吾赋不幸之甚也(恢复)果行,国人皆劝(鼓励)劝 劝君更尽一杯酒(劝说) 自杀未遂(实现,成功)遂 登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师(于是,就)遂使之行成于吴(最终) 3.〈〈邹忌讽齐王纳谏〉〉 今齐地方千里,百二十城(方圆)方 有朋自远方来,不亦乐乎(地方)方欲行,转视积薪后,一狼洞其中(刚、正)我孰与城北徐公美(谁)孰 孰视之,自以为不如(通“熟”,仔细)是可忍。孰不可忍(什么)若有作奸犯科及忠善者(善良,善事) 王曰:“善。”(好,表示同意的应答词)善 择其善者而从之,其不善者而改之(好)京中有善口技者(擅长)心之不虚,由好学之不诚也(诚意,真心)诚 臣诚知不如徐公美(副词,确实,实在)今诚以吾众诈自称公子扶苏(果真,表假设)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐(朝拜)朝 于是入朝见威王(朝廷)朝济而夕设版焉(早晨) 奉命于危难之间(期间) 数月之后,时时而间进(间或)间 肉食者谋之。又何间焉(参与)中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作(夹杂) 4.〈触龙说赵太后〉 不若长安君之甚(厉害) 由此观之,王之蔽甚矣(严重)甚 目似瞑,意暇甚(很)好读书不求甚解(仔细,深入)微夫人之力不及此(到)而不及今令有功于国(趁) 及 凡我父兄昆弟及国子姓(以及)徐公何能及君也(赶得上)少时,一狼径去(短时间)少 太后之色少解(稍微,略微)老臣贱息舒祺,最少,不肖(年龄小,shòo)太后笑曰:妇人异甚(特别) 异 渔人甚异之(以`````为异,对```````感到诧异)曰“姑俟异日观”云尔(另外的)永州之野产异蛇,黑质而白质(质地)质 于是为长安君约车百乘,质于齐(做抵押品,做人质)余立侍左右,援疑质理(询问) 5.〈寡人之于国也〉 非我也,兵也(兵器) 穷兵黩武(兵器,代指武力)兵 必以长安君为质,兵乃出(军队,部队)草木皆兵(士兵 )中通外直,不蔓不枝(与“弯”相对)直 直不百步耳,是亦直也(只,不过)理直气壮(公正的,正义的)系向牛头充炭直(通“值”,钱)百亩之田,勿夺其时(失去)夺 喧宾夺主(压倒) 6.〈劝学〉用心一也(因,由)又备经年裹物之用(用途,用处)用 兵精足用,英雄乐业(物资财用)愿早定大计,莫用众人之议也(采用)皇上欲大用康先生(任用) 虽有槁暴(pù,晒) 暴 暴殄(tiǎn)天物(bào,糟蹋) 性情暴躁(bào,急噪) 吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(远看) 望 日夜望将军至,岂敢反乎(盼望) 先达德隆望尊(名望) 适冬之望日前后(农历每月十五) 以是人多以书假余(借给) 假 君子生非异也,善假于物也(借助) 乃悟前狼假寐,盖以诱敌(假装) 圣心备焉(具备) 备 有备无患(准备) 关怀备至(详备,完全到位) 挽弓当挽强,用箭当用长(qiáng,强壮) 蚓无爪牙之利,筋骨主强(qiáng,强壮,强大,健壮) 强 策勋十二转,赏赐百千强(qiáng,有余,有多) 乃自强步,日三四里(qiǎng,勉强,强迫) 忽然抚尺一下,群响毕绝(停止,消失) 绝 自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境(隔绝) 佛印绝类弥勒(极,尽)假舟楫者,非能水也,而绝江河(横渡) 
四.词类活用 
1. 名词活用(1)名词活用作动词晋军函陵(驻扎,驻军)越国以鄙远(以…..为边邑)既东封郑(以……为疆界)与郑人盟(结盟)宦士三百人于吴(使….做宦,帝王的仆隶)四方之士来者,必庙礼之(以礼相待)无不bù之(给….食物吃)老臣病足(患病)赵王之子孙侯者(封侯)质于齐(做人质)树之以桑(种植)五十者可以衣帛矣(穿)然而不王者(称王,此处指一统天下)王无罪岁(归罪,归咎)狗髭食人食而不知检(吃)填然鼓之(敲起鼓)假舟楫者,非能水也(游泳)(2)名词作状语 夜缒而出(在夜间) 朝济而夕设版焉(朝,在早上;夕,在晚上)既东封郑(向东)必庙礼之(在庙堂上)朝服衣冠(在早上)暮寝而思之(在晚上)能面刺寡人之过也(当面)日饮食得无衰乎(每日)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上事埃土,下饮黄泉,用心一也。 (上,向上;下,向下。均作状语。) ⒉动词活用 今寡人不能。(才能。)其继有在者乎。(继承人。)若不阙秦。(使……阕。)今媪尊长安君之位。(使……尊。)夫如是,故远人不服。则修文德以来之。(使……来,使……归顺。)既来之,则安之。(使……安定。)有能助寡人谋而退吴者。(使``````退) ⒊形容词活用越国以鄙远。(远方的国家。)共其乏困。(缺少的东西。)以待乏也。(物质匮乏的时候。)吊有忧,贺有喜。(忧愁的事;喜,高兴的事。)虽无四方之忧。(忧愁的事,指外患。)而患其志行之少耻也。(羞恶之心。)邻之厚。君之薄也。(厚,变雄厚;薄,削弱。)然后卑事夫差。(降低身份)昔者夫差耻吾君于诸侯之国。(羞辱,侮辱。)洁其居。美其服。(洁,使……洁;美,使…..美。)媪之爱燕后贤于长安君。(胜过。)谨庠序之教。(认真从事。作动词。) 五特殊句式 ⒈判断句 ① 此寡人之罪也——这是我的过错。 ② 昔者之战也,非二三子之罪也 ——过去与吴国的战争,不是你们几个人的过错。 ③ 是社稷之臣也。 ④ 养生丧死无憾,王道之始也。 ⑤ 非我也,岁也。 ⑥ 虽有槁暴,不复挺者,rou使之然也。 ⑦ 南冥者,天池也。 ⑧ 《齐谐》者,志怪者也。 ⒉省略句 ① 以(之)暴露百姓之骨于中原(省略介词宾语“之”。) ② 寡人请更(对待吴国的态度)(省略动词宾语。) ③ 晋军(于)函陵,秦军(于)泛南(省略介词“于”。) ④ 不得见(太后)久矣(省略宾语。) ⑤ (老臣)愿令(之)得补黑衣之数(省略主语与兼语。) ⑥ (太后)不及今令(之)有功于国(省略主语与兼语。) ⑦ 以(之)告(之)〔把(这件事)告诉了(孔子)。〕 ⑧ róu以(之)为轮。 ⒊倒装句 ⑴宾语前置 ① 长安君何以自托于赵 ——长安君以何于(在)赵托自(a.“以何”,介宾短语中宾语前置;b.“自托”动宾短语宾语前置。) ② 何后之有?——有何后?(在疑问句中,宾语靠“之”的帮助可以前置。) ③未之有也——未有之也 (2)定语后置 蚓无爪牙之利,筋骨之强 --------蚓无利之爪牙,强之筋骨 (3)介词结构后置 ① 以其无礼于晋-----于(对)晋无礼 ② 且贰于楚-----于(对)楚贰 ③ 佚之狐言于郑伯-----于(对)郑伯言 ④ 昔者夫差耻吾君于诸侯之国 ------昔者夫差于(在)诸侯之国耻吾君 ⑤ 乃号令三军曰-----乃于(向)三军号令曰 ⑥ ……贤于长安君 --------于(比)长安君贤(胜过) ⑦ 而封之以膏腴之地 ------而以膏腴之地封之 ⑧ 申之以孝悌之义-------以孝悌之义申之 ⑨ 青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水 --------于(从)蓝取之,而于 (比)蓝青;冰,水为之,而于(比)水寒 4.被动句王之蔽甚矣(受蒙蔽) 
五.固定句式 
日食饮得无衰乎?(表推测,译为:该不会``````吧。)六.常见虚词用法 ①辍耕之垄上 ②聚之咸阳 ③所之既卷(到,动词。) ①是寡人之过也 ②不爱珍器重肥饶之地 ③极视听之娱(的,结构动词)之 ①臣之壮士,犹不如人 ②夫人之相与(用在主谓之间,取消独立性,不译。)赵奢之伦制其兵(这,指示代词)赏君佐之(他,指秦孝公,代词。)子犯请击之(他们,代词。)以之兴怀(指“向之所欣------已为陈述”,代词。)既而儿醒,大啼(不久) 既 譬如蓑笠,时雨既至,必求之(已经.) 将军既帝室之胄(既然.) ① 必以长安君为质,兵乃出 ②霓为衣兮风为马(作为,读wéi) ② 父母之爱子,则为之计深远 ②为击破沛公军(替,给,读wèi)恐为操所先(介词,被)为其来也(wèi,介词,在)为 客何为者也(做,干,读wéi)窃为大王不取也(认为,读wéi)如今人方为刀俎,我为鱼肉(是,读wéi)天行有常,不为尧存,不为桀亡(因为,读wèi)天下熙熙,皆为利来(为了,读wèi)吾属今为之虏矣(被,读wèi)人为刀俎,我为鱼肉,何辞为(句末语气词,表反问,可译为“呢”读wéi) ①假舟楫者,非能水也,而绝江河(却,表示转折)积善成德,而神明自得(顺承)则知明而行无过矣(并列)而 君子博学而日参省乎己(递进) ① 吾尝跂而望矣,不如登高之博见也 ②吾尝终日而思矣(修饰)军惊而坏都舍(好象,表示比喻) 因遗策(沿袭,动词)因 因利乘便(趁着,介词)因河为池(凭借,依据,介词)寡人之于国也,尽心焉耳矣(语气助词)焉 斯天下之民至焉(兼词,于之,到您这里来归顺)山有小口,仿佛若有光(似乎,好象)若 若舍郑以为东道主(假如)余悲之,且曰:若毒之乎(你) 
文学常识网络 
1. 徐志摩:现代诗人,新月诗派的代表人物,著有《志摩的诗》〈〈翡冷翠的一夜〉〉等诗集。 
2. 闻一多:现代诗人、学者、民主战士。著有诗集〈〈红烛〉〉〈〈死水〉〉。闻一多的“三美” 主张指:音乐美、绘画美、建筑美。 
3. 艾青:现代诗人,原名蒋海澄。长诗〈〈大堰河——我的保姆〉〉是他的成名之作。另外还有长诗〈〈向太阳〉〉〈〈火把〉〉〈〈光的赞歌〉〉等。 
4.普希金:俄国伟大诗人,俄罗斯文学的奠基人。著名的诗有〈〈自由颂〉〉〈〈致恰达耶夫〉〉《致大海》〈〈茨冈〉〉等。长篇小说《上尉的女儿》,长篇诗体小说《叶甫盖尼.奥涅金》。 
5. 彼得菲:匈牙利诗人,资产阶级民主主义革命家。被誉为匈牙利“抒情之王”,主要作品有长诗《农村的大锤》〈〈勇敢的约翰〉〉等。 
6. 朱自清[1898—1948]:原名朱自华,字佩弦,号秋实,祖籍浙江绍兴,1898年出生于江苏东海。1923年发表长诗〈〈毁灭〉〉,1929年出版诗文集〈〈踪迹〉〉, 1928年出版散文集〈〈背影〉〉,成为著名的散文家。另有散文集〈〈背影〉〉〈〈欧游杂记〉〉〈〈你我〉〉等。他的散文以“语言洗练”“文笔秀丽”著称。他是诗人、散文家、学者、又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”。著 作有〈〈朱自清全集〉〉。 
7. 〈〈采莲赋〉〉:南朝皇帝萧绎著。 
8. 〈〈西洲曲〉〉:南朝乐府中的诗。 
9. 鲁迅(1881—1936):原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。现代文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。他创作了大量的小说、散文、杂文和诗歌。创作现代第一篇白话小说《狂人日记》。主要作品有:小说集>> >;杂文集>>>>等十六部; 散文集>.他的著作编为>出版. 10.>:中国古代文学理论巨著.南朝梁刘勰(字彦和)著.全书10卷,50 篇,分上下编.全书较为全面地总结了前代文学现象,把文学理论批评推向新的阶段, 成为我国古典文学批评史上杰出的巨著. 11. 列夫•托尔斯泰:俄国伟大作家,代表作有长篇小说>>>。 
12. 史铁生:北京人,当代著名小说家.作品有>>>。 
13.>:作者房龙,荷裔美国人,著名学者。在这部著作中,详述了人类思想发展的历史,倡言思想自由,主张对异见的宽容,谴责反动势力镇压新思想的罪恶. 
14.>选自>。>是我国第一部叙事详细的完整的编年体历史著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。 15.>节选自>。>是我国最早的一部国别体史书,记载了周穆王十二年到周贞定王十六年间的失实. 
16.>是记载西周、 东周及各诸侯国历史的著作,主要记载战国时期谋臣策士纵横捭阖的斗争及有关的谋议或辞说。经西汉刘向整理,分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山12策,共33篇。 
17.《论语》是记载春秋末期大思想家孔子及其弟子言行的书。全书共二十篇,一篇包括若干章,内容涉及政治、教育、文学、哲学以及立身处世的道理等多方面,为语录体。〈〈论语〉〉是有关儒家思想的经典著作。与《大学》《中庸》〈〈孟子〉〉合称“四书”。 
18 〈〈孟子〉〉是记载战国思想家孟轲言行的书,由孟轲及其弟子编成。共七篇,内容涉及政治活动、政治学说以及哲学、教育、伦理,是儒家经典著作之一。 
19 〈〈荀子〉〉是战国末期思想家荀况所著,一小部分出于其弟子之手,现存32篇。

高一语文知识点

2. 高一语文重点复习什么

高一语文重点复习---------------------------------------------------------------------------- 

高一语文期末考试文学常识复习 
1.史铁生:北京人,现代作家,主要小说有《我的遥远的清平湾》、《命若琴弦》、《务虚笔记》,散文有《我与地坛》、《秋天的怀念》。 
以下为非考试内容——作品常揭示人与生俱来的局限是能力与愿望之间的永恒距离,生命的目的就是不断跨越困境的过程。“只是因为我活着,我才不得不屑做。”我写作仅仅是“为了让那个躲在园子深处做轮椅的人有朝一日在别人眼里也稍微有点光彩,在众人眼里也能有个位置”。这些显示出一个理想主义者反抗命运、争取自身尊严的非凡勇气,显示出一个生活中的强者所真正拥有的精神力量。这种温和的、宽容的、充满爱心的理想主义是人生悲剧中的微笑、荒谬命运中的浪漫、俗世社会中的精神。 
2.欧•亨利:美国作家,世界三大短篇小说巨匠之一(法国的莫泊桑,有作品《项链》、俄国的契诃夫,有作品《变色龙》、《装在套子里的人》),作品有《麦琪的礼物》、《警察与赞美诗》、《最后的常春藤叶》。其作品出人意料又在情理之中的结尾被称为“欧•亨利式的结尾”。 
以下为非考试内容——出生于贫穷的医生家庭,幼年读书不多,做过两年牧童。他写的故事出人意外的结局加强了小人物被捉弄的悲剧效果,常会引出人们“含泪的微笑”,抚慰受创伤的小人物的心灵。作品被誉为“美国生活的幽默的百科全书”。 
3.海伦•凯勒:美国作家,作品有《我生活的故事》、《海伦•凯勒日记》、《假如给我三天光明》。1964年被授予美国公民最高荣誉——总统自由勋章。 
以下为非考试内容——马克•吐温说19世纪有两个奇人,一个是拿破仑,一个是海伦•凯勒。身残志坚的海伦•凯勒以她的人格与作品影响了一代又一代人。在与疾病的斗争中,她表现出了坚强不屈和积极乐观的精神,表露出对世人强烈的爱和热切的希望。作者尽管受尽命运的折磨,但他献给人们的仍然是一颗火热的心,一颗关爱世界的心。 
4.劳伦斯:英国作家,第一部长篇小说《白孔雀》,成名作《儿子与情人》,另有非常著名作品《虹》。 
以下为非考试内容——《鸟啼》通过描写严冬消逝、春天来临之际鸟儿的啼鸣,表达了对生与死的思考核对生命神奇的由衷赞美。鸟儿的啼鸣,其目的指向是生命的欲望:创造新生而不是沉湎于死亡。 
5.肖洛霍夫:苏联作家,获1965年诺贝尔文学奖,作品有《静静的顿河》、《被开垦的处女地》。 
以下为非考试内容——肖洛霍夫亲自参加了苏联四年卫国战争,同战士们战斗在一起,他饱览战争的残酷、人民的苦难,他自己也遭遇到家破人亡的悲剧,她的母亲就是被轰炸他家乡的敌机在家门口被炸死的。“我希望我的书,能够帮助人们变得更完美,心灵更纯洁,能够唤起对人的爱,唤起人们积极地为人道主义和人类的进步理想而斗争。如果我多少能做到这一点,我就是幸福的。” 
6.海因里希•伯尔:德国作家,获1972年诺贝尔文学奖,作品有《火车正点》、《丧失了名誉的卡塔琳娜•勃罗姆》。 
以下为非考试内容——作者童年是在十分艰难的境况下度过的,中学毕业后曾在波恩一家书店做学徒。二战爆发后被正如法西斯军队服役,1945年4月被俘。他希望通过小说使人们从恐怖的战争中认识过去,清算历史,在痛苦的回忆中重新开始新的生活。他把战争归结为一种可怕的自然现象、人类失去理智的产物。 
9.苏洵:北宋散文家,四川眉山人,有《嘉佑集》。苏洵、苏轼、苏辙,世称“三苏”。唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。 
以下为非考试内容——苏洵,字明允,号老泉,据说27岁才发奋读书,经过十多年的闭门苦读,学业大进。 
10.杜牧:字牧之,陕西西安人,唐代文学家,有《樊川文集》。作品《阿房宫赋》。在诗歌方面为别于杜甫的“老杜”称号,人们称它为“小杜”,并把他与李商隐并称为“小李杜”。 
以下为非考试内容——另有著名诗歌《过华清宫》、《泊秦淮》。 
11.苏轼:字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出文学家,与父亲苏洵、弟弟苏辙并称“三苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼的文学作品标志着北宋文学创作的最高成就。与宋代著名诗人黄庭坚并称“苏黄”。开创豪放词派,与同为豪放词派的辛弃疾并称“苏辛”。重要作品有《赤壁赋》、《后赤壁赋》、《念奴娇•赤壁怀古》等。 
以下为非考试内容——苏轼同时是著名书法家,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“书法四大家”。 
12.辛弃疾:字幼安,号稼轩,山东济南人,南宋词人。二十多岁便投身抗金,一生主张收复中原,但壮志未酬,一腔忠烈之气化为慷慨豪放的诗词,有《稼轩长短句》。 
以下为非考试内容——其词慷慨纵横,有不可一世之概,能于剪红刻翠之外,屹然别立一宗。 
13.朱启平:浙江嘉兴人,第二次世界大战期间担任《大公报》驻太平洋战区随军记者。1945年日本无条件投降,朱启平被派往日本横滨港现场采访,9月2日,他亲眼目睹中、英、法代表在东京湾美国军舰“密苏里”号上接受日本政府投降的仪式。其现场报道《落日》,被公认为“状元之作”。 
以下为非考试内容——《落日》是一篇极能振奋民族精神和鼓舞民众意志的好文章,结合现场报道表现出中国人民战胜强敌的民族自豪感,揭示中国抗日战争胜利的伟大意义,提醒人们展望前景,激起历史责任感和危机感。他说:“作为记者,一笔在手,胸中要有亿万人民,万不得已时,可以不写,不能打诳。”“当记者,最要紧的,是尽心为读者提供最好、最真诚的服务,不说假话,不炫耀自己,始终不渝,要做到这一点极不容易,甚至要付出生命。一颗炽热的为读者服务的心是第一位的,文字水平,包括写特写,自然越高越好,但是是第二位的。”其中体现出来的敬业精神和人生境界,是新闻工作者的崇高目标。 
15.朱自清:字佩弦,江苏扬州人,中国现代作家、学者,作品有《背影》、《欧游杂记》、《荷塘月色》、《绿》等。有诗文集《踪迹》,散文集《背影》。 
以下为非考试内容——朱自清是爱国知识分子,1948年6月18日,他身患重病,仍签名《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》,并嘱告家人不买配售面粉,始终保持着一个正直的爱国知识分子的高尚气节和可贵情操。毛泽东曾称赞他“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’的‘骨气’,表现了我们民族的英雄气概”。 
16.余光中:福建人,中国现代作家,作品有《乡愁》、《望乡的牧神》等。 
以下为非考试内容——余光中先生热爱中华传统文化,热爱中国,礼赞“中国,最美最母亲的国度”。他说“蓝墨水的上游是汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”,“我的血系中有一条黄河的支流”。 
19.鲁迅:原名周樟寿,字豫才,后改名周树人,中国浙江绍兴人,中国现代文学家、思想家,作品有小说集《呐喊》、《彷徨》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》。 
以下为非考试内容——1918年首次使用鲁迅笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。其中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。小说《祝福》、《阿Q正传》、《药》等先后被改编成电影。 
21.曹雪芹:名沾,字梦阮,号雪芹、芹圃、芹溪,清代小说家,写成《红楼梦》前八十回。《红楼梦》被誉为“中国封建社会的百科全书”,《红楼梦》是中国古典小说的最高峰,有人评价说“开谈不说《红楼梦》,谈尽诗书也枉然”。《红楼梦》以宝黛爱情悲剧为中心,描写了贾府由盛到衰的变化,多方面地揭露了封建统治阶级的腐朽和丑恶,显示出封建社会必然崩溃的历史趋势。

3. 高一语文知识的重点是什么

语文也就是那么几点重要的吧,个人认为语文其实学起来并不是很困难,中重要的是要掌握好诗词歌赋的分析和理解,然后就是作文的写作,写作的水平能够达到老师的要求,达到认可。
语文考试的第一题一般都是拼音汉字的识别第二题要不是改错,成语、要不是句子的分析正误,第四题一般考察古诗词的熟悉程度,然后是阅读理解,诗词默写,诗词鉴赏,诗词翻译,作文。。
差不多的题型吧,凭记忆以往考试的是这样吧,提高的话就再平时多看点书,然后背点好的句子,掌握诗词鉴赏的技巧,另外阅读理解时要先看题,然后去读短文,认真看,这样问题就不大可,所以很简单的,毕竟我们是汉族人,对语言的造诣还是蛮深的,所以祝福你哦。。。。。

高一语文知识的重点是什么

4. 高一语文知识点

高中语文第一册知识梳理 
着的名曲。(《荷塘月色》“均匀”是指分布或分配在各部分上的数量相当,多指时间或空间间隔。“和谐’是指配合的适当,协调;或指和睦,融合 2 空中楼阁.海市蜃楼原句:这座空中楼阁占了地利,可以省去室内设计和其他的装饰。(《我的空中楼阁》) “空中楼阁”重在说明没有根基,脱离实际,根本不可能,它是幻想,可比喻脱离实际的理论、计划、空想等。“海市蜃楼”是幻景,可比喻易幻灭的“希望”“虚幻”的前景等。 3.意图.企图原句:我一下子就理解了它的意图。(〈〈我与地坛〉〉) “意图”,指希望达到某种目的的打算,名词;企图,指图谋、打算,动词,如:在这篇作品中,作者企图表现的主题并不突出。 4.领域.范畴原句:甚至在数学领域,都有独到的发现。(〈〈在马克思墓前讲话〉〉)二者都是名词,都可以指一定的范围. “领域”,可以指认识的范围,也可以用于一般的社会活动,使用范围较大. “范畴”,哲学术语,只能用在思维逻辑等方面,使用范围教小.如:本质和现象是唯物主义辨证法的基本范畴. 5.摸索.探索原句:由于剩余价值的发现,这里就豁然开朗了,而先前无论资产阶级经济学家或者社会主义批评家所做的一切研究,都只是在黑暗中探索.(《在马克思墓前的讲话》) “摸索”,指在不明方向.缺少经验的情况下一点一点地寻找,对象多为方向.门径.经验等.有“ 试探” 的意思.。“探索”,侧重进行深入的探究,试图发现,求得隐藏的事物,对象多为本质.根源.奥秘.规律等。书面语言色彩更为严浓厚。如:爱因斯坦的相对论使我们对宇宙的探索工作进入了一个全新的境界。 6.历程.里程原句:北大在长期发展和斗争里程中形成的爱国、进步、民主、科学的光荣传统,显示的不断钻研、求实、创新、向上的优良学风,生动的体现了中国人民自强不息、开拓进取的民族精神。(《在庆祝北大建校一百周年大上的讲话》) “历程”指经历的过程。“里程”指发展的过程。 7.喧闹•喧哗•喧嚷•喧扰.•喧腾原句:这些声音不但不显得喧闹,倒显得胡同里更加安静了。(《胡同文化》)喧闹:喧哗且热闹,如:喧闹的城市。喧哗:声音大而杂乱,如:笑语喧哗。喧嚷:好些人大声地叫或说,如:人声喧嚷。喧腾:喧闹沸腾,如:工地一片喧腾。 8.安土重迁•安居乐业原句:住在胡同里的居民大都安土重迁,大不愿意搬家。(《胡同文化》)安土重迁:在一个地方住惯了,不肯轻易迁移。安居乐业:安定地生活,愉快地劳动。 9.微薄•浅薄原句:这条小溪并不像江河那样波澜滚滚,但对于需求浅薄的村民来说,已经绰有余裕。(《序言》 “微薄”,微小单薄,数量少;浅薄,指缺乏学识或修养,或指思想轻浮。 
文言文知识网络

5. 高一语文有哪些重要的知识点

一一一一、、、、通假字通假字通假字通假字:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 可与不:不(fǒu),通“否”。 拜书送于庭:庭,通“廷”,朝廷。 召有司案图:案,通“按”,审察,察看。 设九宾礼于廷:宾,通“傧”。 秦自缪公以来,未尝有坚明约束者也:缪,通“穆”。 唯大王与群臣孰计议之:孰,通“熟”,仔细地。 臣所以去亲戚而事君者:事,通“侍”,侍奉。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 畔主背亲:畔,通“叛”,背叛。 与旃毛并咽之:旃,通“毡”,毛织的毡毯。 掘野鼠去草实而食之:去,通“弆 ” ,收藏。 空自苦亡人之地:亡,通“无”,没有。 信义安所见乎:见,通“现”,表现。 请毕今日之驩:驩 , 通“欢”,欢聚。 因泣下沾衿:沾 ,通“沾”,打湿;衿,通“襟”,衣襟。 与武决去:决,通“诀”,诀别。 《《《《张衡传张衡传张衡传张衡传》》》》 精思傅会:傅,同“附”。 员径八尺:员。同“圆”。 尊则振龙:振,通“震”,震动。 一时收禽:禽,通“擒”,捉拿。 二二二二、、、、实词活用实词活用实词活用实词活用:::: 1、、、、名词活用名词活用名词活用名词活用:::: ((((1))))名词活用作状语名词活用作状语名词活用作状语名词活用作状语:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 相如奉璧西入秦:向西。 怒发上冲冠:上,向上。 故令人持璧归,间至赵矣:从小路。 卒廷见相如:在朝廷上。 而相如廷叱之:在朝廷上。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 其一人夜亡:夜,在夜里。 剑斩虞常已:剑,用剑。 陵与卫律之罪上通于天:上,向上。 朝夕遣人侯问武:朝夕,早晚。 《《《《张衡传张衡传张衡传张衡传》》》》 时天下承平日久:时,当时。 
((((2))))名词活用作动词名词活用作动词名词活用作动词名词活用作动词:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:上前。 秦御史前书曰:上前。 于是相如前进缶:上前。 臣乃敢上璧:上,献上。 舍相如广成传舍:舍(shè),安置住宿. 乃使从者衣褐,怀其璧:衣(yì),穿着。 左右欲刃相如:刃,用刀杀。 请以赵十五城为秦王寿:寿,献礼。 相如每朝时:朝,上朝。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 天雨雪:雨,下。 羝乳乃得归:乳,生育,生子。 武能网纺缴:网,结网。 檠弓弩:檠,矫正。 杖汉节牧羊:杖,柱着。 惠等哭,舆归营:舆,抬着。 爵通侯:爵,封爵位。 《《《《张衡传张衡传张衡传张衡传》》》》 皆共目之:目,使眼色。 2222、、、、形容词活用形容词活用形容词活用形容词活用:::: ((((1))))形容词活用作名词形容词活用作名词形容词活用作名词形容词活用作名词:::: 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 兄弟亲近:亲近,亲近之臣。 ((((2))))形容词活用作动词形容词活用作动词形容词活用作动词形容词活用作动词:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 严大国之威以修敬也:严,尊重。 不知将军宽之至此也:宽,宽待。 3333、、、、使动用法使动用法使动用法使动用法:::: ((((1))))形容词的使动用法形容词的使动用法形容词的使动用法形容词的使动用法:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 完璧归赵:完,使...完整。 秦王恐其破璧:破,使...破碎。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 空以身膏草野:膏,使……肥沃。 (2 )动词的使动用法动词的使动用法动词的使动用法动词的使动用法:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 宁许以负秦曲:负,使...承担。 归璧于赵:归,使...回去。 毕礼而归之:使...回去。 
 
 
 
 
以绝秦望:绝,使...断绝。 蔺相如固止之:止,使...停止。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 尽归汉使路充国等:归,使……回国。 欲因此时降武:降,使……投降。 反欲斗两主:斗,使……争斗。 请毕今日之驩:毕,使……完毕。 胜、惠共止之:止,使……止,阻止。 4、、、、意动用法意动用法意动用法意动用法:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 且相如素贱人,吾羞:羞,以...为羞耻。 且庸人尚羞之:羞,以...为羞耻。 吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也:先,以...为先。后,以...为后。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 单于壮其节:壮,认为……壮烈。 《《《《张衡传张衡传张衡传张衡传》》》》 大将军邓骘奇其才:奇,以……为奇,认为……出奇。 三三三三、、、、古今异义古今异义古今异义古今异义:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 使人遗(wèi)赵王书:书,信。 请以咸阳为赵王寿:寿,祝酒。 请指示王:指示,指给……看。 宣言曰:宣言,扬言。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 置币遗单于:币,财物,礼品。 明年,陵降,不敢求武:明年,第二年。 《《《《张衡传张衡传张衡传张衡传》》》》 举孝廉不行 :不行,没有去。 再迁为太史令:再,两次。  四四四四、、、、特殊句式特殊句式特殊句式特殊句式:::: 1111、、、、判断句判断句判断句判断句 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 廉颇者,赵之良将也。 和氏璧,天下共传宝也。 我为赵将。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 汉天子我丈人行也。(肯定判断句) 缑王者,昆邪王自也。 非汉所望也。(否定判断句) 2222、、、、被动句被动句被动句被动句 
 
 
 
《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 秦城恐不可得,徒见欺。 臣恐见欺于王而负赵。 而君幸于赵王。 使不辱于诸侯。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 见犯乃死,重负国。    皆为陛下所成就。   少以父任:任,被任职。 大臣亡罪夷灭者数十家:夷灭,被消灭。 胜闻之,恐前语发:发,被揭发。 《《《《张衡传张衡传张衡传张衡传》》》》 连辟公府不就:辟,被征召。 3333、、、、变式句变式句变式句变式句(倒装句倒装句倒装句倒装句): (1)宾语前置宾语前置宾语前置宾语前置:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 君何以知燕王? 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 何以汝为见?以何见汝为? 信义安所见乎?信义所见安乎? 子卿尚复谁为乎?子卿尚复为谁乎? 何以复加?以何复加? 何以过陵?以何过陵? 《《《《张衡传张衡传张衡传张衡传》》》》 未之有也。 (2)状语后置状语后置状语后置状语后置((((介词结构后置介词结构后置介词结构后置介词结构后置)))): 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 以勇气闻于诸侯。 臣头今与璧俱碎于柱矣。 拜送书于廷。 会于西河外渑池。 《《《《张衡传张衡传张衡传张衡传》》》》 饰以篆文山龟鸟兽之形。 验之以事。 (3)定语后置定语后置定语后置定语后置:::: 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》 求人可使报秦者。求可使报秦人。 《《《《苏武传苏武传苏武传苏武传》》》》 送匈奴使留在汉者。 大臣亡罪夷灭者数十家。 五五五五、、、、成语成语成语成语 《《《《廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传廉颇蔺相如列传》》》》

高一语文有哪些重要的知识点

6. 高一语文知识点归纳

 进入高中后,很多新生有这样的心理落差,比自己成绩优秀的大有人在,很少有人注意到自己的存在,心理因此失衡,这是正常心理,但是应尽快进入学习状态。下面我整理了 高一语文 知识点,欢迎阅读学习!
  
  高一 语文知识 点归纳1 
 1.《诗经》“六义”指的是风、雅、颂、赋、比、兴,前三者指的是诗的不同体制;后三者指的是诗的不同表现手法。朱熹在《诗集传》中解释说:“赋者,敷陈其事而直言之者也”,“比者,以彼物比此物也”,“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”。
 2.古代少年男女把头发扎成丫髻,叫总角,后来用总角指代少年时代。
 3.“楚辞”又称“楚词”,是战国时期伟大诗人屈原创造的一种诗体。作品运用楚地(今两湖一带)的文学样式、方言声韵,叙写楚地的山川人物、历史风情,具有浓厚的地方特色。汉代时,刘向把屈原的作品及宋玉等人“承袭屈赋”的作品编辑成集,名为《楚辞》。由于屈原的《离骚》是《楚辞》的代表作,所以楚辞又称为“骚”或“骚体”。
 《诗经》和《楚辞》分别是先秦时期北方中原 文化 和南方楚文化的辉煌结晶,中国文学往往将“风”、“骚”并称,“风”指《国风》,代表《诗经》;“骚”,指《离骚》,代表《楚辞》。《诗经》与《楚辞》分别是中国文学现实主义和浪漫主义传统的两大源头。
 4.乐府双璧:《孔雀东南飞》与北朝的《木兰诗》
 5.建安:汉献帝年号。
 6.箜篌:古代的一种弦乐器,23弦或25弦,分卧式、竖式两种。
 7.妾:旧时妇女谦卑地自称。
 8.公姥:公公和婆婆。
 9.伏惟:下级对上级或晚辈对长辈说话表示恭敬的习惯用语。
 10.初阳岁: 冬至 之后, 立春 之前。
 11.初七:支农里七月七,旧时妇女在这天晚上乞巧。
 12.下九:古人以农历每月的二十九为上九,初九为中九,十九为下九。在汉代,每月十九是妇女欢聚的日子。
 13.适:出嫁
 14.六合:指结婚选好日子,要年、月、日的干支(干,天干,指甲、乙、丙、丁……;支,地支,指子、丑、寅、卯……;年月日的干支合起来共六个字,例如甲子年,乙丑月,丙寅日)都要适合,叫六合。
 15.青庐:用青布搭成的蓬帐,举行婚礼的地方,东汉至唐有这种风俗。
 16.黄昏:十二时辰之一,是戌时(相当于现在的19时至21时)。
 17.人定:是亥时(相当于现在的21时至23时),这里指夜深人静的时候。
 18.杜康:相传是最早造酒的人。
 19.子:对对方的尊称。衿:古式的衣领。青衿:是周代读书人的服装,这里指代有学识的人。
 20.阡陌:阡,南北向的小路;陌,东西向田间小路。
  高一语文知识点归纳2 
 1、黄药眠(1903-1987),原名黄访、黄恍,的 教育 家、文艺理论家、美学家和作家。他以学术上鲜明的倾向、独特的见解、丰硕的成果而享誉国内外。著有长诗《桂林底撤退》,小说集《暗影》《再见》,论文集《论走私主义者的哲学》等。
 2、雅—伊瓦什凯维奇(1894—1980),波兰当代杰出的诗人和小说家,也是非常优秀的 散文 家。他的散文自成一派,自然流畅,真切中见精神,朴素中有华彩。
 3、闻一多:原名闻家骅,号友三。1946年7月15日在悼念李公朴先生的大会上,愤怒斥责国民党暗杀李公朴的罪行,发表了的《最后一次演讲》,当天下午即被国民党特务杀害。
 4、艾青:中国现代作家,原名蒋海澄,以《大堰河——我的保姆》一诗成名。
 5、舒婷(1952—),原名龚佩瑜、龚舒婷,福建泉州人。当代诗人,朦胧诗派的代表人物,著有诗集《双桅船》《会 唱歌 的鸢尾花》等。舒婷的诗既有鲜明的时代叛逆精神又有执著而深切的爱国之情,被人誉为“心灵世界的歌”。
 6、朦胧诗是新时期诗坛上具有广泛影响力的一个诗歌浪潮,也是一个取得了相当高艺术成就的诗歌流派。它于70年代后期产生。朦胧诗强化现代意识,突现创作主体,拓宽了诗歌的表现领域,丰富了诗歌的表现手法,给诗歌带来了更多扑朔迷离的意象和暗示意味,显示了与30年代诗歌决然不同的特色。朦胧诗的代表作家有舒婷、顾诚、江河等。
 朦胧诗的特点:构思上,强调内在思维;表现手法上,追求意象化,往往将象征、暗示、通感等手法并用,表现诗人的思想感情。
 7、阿赫马托娃:俄罗斯文学的女诗人之一。她和前夫古米廖夫同时阿克梅派的杰出代表。人称“俄罗斯诗歌天空的月亮”。早期的室内抒情诗以“巫性思维”窥测人性,晚年将自己定位为“尘世的圣母”,医生持续表达对人的终极关怀和爱。
 8、“楚辞”:“楚辞”这一名称最早见于西汉前期,是战国时期兴起于楚国的一种诗歌样式。它渊源于中国江淮流域楚地的歌谣,汲取民间文学,特别是楚声歌曲的新形式,把《诗经》三百篇,特别是“雅”“颂”中古板的四言方块诗改为参差不齐、长短不拘的骚体诗,建立一种新的诗歌体裁,标志着我国文学诗歌的新发展,是《诗经》以后的一次诗体大解放。主要作者有屈原、宋玉、景差、唐勒等人。主要作品有屈原的《离骚》、《九歌》、《天问》,宋玉的《九辩》等。
 9、屈原,战国时期的楚国诗人、政治家,“楚辞”的创立者和代表作者。20世纪曾被推举为世界文化名人而受到广泛纪念。屈原是一个政治家,初辅佐怀王,做过左徒、三闾大夫。博闻强识,明于治乱,娴于辞令,深得怀王信任,但为小人所谗,两次被流放,最后悲愤绝望,相传投汨罗江而死。
 10、《离骚》是我国古典文学中最长的一首政治抒情诗。“离”——遭遇,“骚”——忧愁,“离骚”即作者遭遇忧愁而写成的诗句,表现了诗人为实现祖国富强的崇高目标所作的热烈追求和不屈的斗争。全诗共373句。
 11、普希金,俄罗斯诗人,俄罗斯近代文学的奠基者和俄罗斯文学语言的创建者。作为诗人,他一生写了800多首诗抒情诗和十几篇叙事诗,运用了各种形式和韵律。普希金的重大贡献还在于创建了俄罗斯文学语言,确立了俄罗斯语言规范。代表作有诗体小说《叶甫盖尼?奥涅金》,长篇小说《上尉的女儿》。
 12、惠特曼(1819—1892),美国诗人,被公认为美国的“诗歌之父”。19世纪40年代末他加入了“自由土地党”,反对美国的蓄奴制,主张土地改革,代表作诗集《草叶集》。《草叶集》是惠特曼的诗歌总集,其寓意是在于“草叶”随处生长,最富有生命力。它象征着普通人,也象征着发展中的美国,同时,也象征惠特曼自己关于民主、自由的理想和希望。
 13、文天祥,字履善,一字宋瑞,号文山,南宋的爱国诗人。遗著有《文山先生全集》。《指南录后序》是文天祥为自己的诗集《指南录》写的序文。诗集命名为《指南录》,取“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”诗意。
 14、张溥,字天如,号西铭,江苏太仓人,明代文学家。他自幼勤学,所读之书必手抄六七遍,因此他命名自己的书房为“七录斋”。他组织了爱国社团复社,成为复社的领袖。在文学上,他提出“兴复古学”的主张。著有《七录斋集》。
 15、碑记,又称碑志。“碑”指碑铭,“志”指墓志铭。前者刻石立于地上,后者则埋于地下。碑铭又分为三类,即宫室庙宇碑,墓碑和功德碑。墓碑用于叙述死者生前的 事迹 和高尚的品质。
 16、高尔斯华绥,英国批判现实主义作家。他最重要的作品是两组三部曲《福尔赛世家》(《有产业的人》《骑虎》《出租》)和《现代喜剧》(《白猿》《钥匙》《天鹅曲》)。
 17、杨绛,本名杨季康。主要作品有剧本《称心如意》《弄假成真》,长篇小说《洗澡》。
 18、李约瑟,英国生物化学家、科技史专家,国际科学史联合会主席。著有《中国科学技术史》、《用历史观点看待中国传统的科学》等。
 19、鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。我国伟大的文学家、思想家、革命家。他的作品对我国现代文学的发展有着重大的影响。主要的作品有:短篇小说集《呐喊》《彷徨》《 故事 新编》;散文集《朝花夕拾》, 散文诗 集《野草》;杂文《坟》《而已集》《二心集》《华盖集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等。《狂人 日记 》是中国现代文学第一部白话小说。
 20、瞿秋白,原名瞿双,后改名瞿霜、瞿爽,无产阶级革命家,现代作家、翻译家。作品有《饿乡纪程》、《赤都心史》等。
 21、《左传》是我国第一部记事详细完整的编年史,为“十三经”之一。因为《左传》和《公羊传》、《榖梁传》都是解说《春秋》而作,故又称做“春秋三传”。
 22、魏徵(580—643),字玄成。他是唐初杰出的政治家和历史学家。魏徵有胆量,敢于直谏,所言多被太宗采纳,有助于“贞观之治”。他的著作流传下来的,除《隋书》和《梁书》等他撰写的一部分外,还有《魏郑公诗集》《魏郑公文集》。他的言论多见于唐朝吴兢所撰的《贞观政要》。(谏,规劝尊长使他改正错误。疏,奏疏,封建时代臣下向国君陈述意见的一种文体。)
 23、司马迁(约前145—约前90),西汉史学家、文学家、思想家。字子长,夏阳人。《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从 传说 中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,表10篇。本纪记述历重大的政治事件和历代帝王事迹;世家记述诸侯国的兴亡;列传记述官吏、名人、一些下层社会人物的言行事迹;书记载天文、地理、典章制度等;表记史实年月。鲁迅曾赞誉《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,意即它既是史学巨著,又是文学巨著。
 24、庄子,名周,战国时哲学家、散文家,宋国蒙人。他继承并发展了老子的思想,为道家学派的重要代表人物,世称“老庄”。庄子认为世间一切事物并无本质区别,无论大小、贵贱、寿夭、生死、善恶、得失、荣辱都是相对的。
 《庄子》一书,道家经典之一,共33篇,其中内篇7篇,外篇15篇,杂篇11篇。一般认为,内篇是庄周自著,外篇、杂篇是庄周的门徒所著。《庄子》艺术风格独特,它把深奥玄妙的哲理与生动具体的想象熔于一炉,使抽象的 逻辑思维 与具体的形象结合起来;它想象丰富,构思奇特,词汇丰富,善于对事物进行极细致、生动的描绘。
 25、墨子,名翟,鲁国人,战国初期思想家、政治家、教育家,先秦诸子散文代表作家,是墨家学派的创始人。《墨子》是先秦墨家著作,现存53篇,其中有墨子自作的,有弟子所记的墨子讲学辞和语录,其中也有后期墨家的作品。《墨子》是我国论辩性散文的源头,运用譬喻、类比、举例、推论的论辩 方法 进行论证,逻辑严密,说理清楚。语言质朴无华,多用口语,在先秦诸子散文中占有重要的地位。
 26、《吕氏春秋》又名《吕览》,是吕不韦任秦相国时,集合他的门客们共同编写的。全书共26卷,分12纪、8览、6论,共160篇。内容以儒、法、道家思想为主,兼有名、墨、农、阴阳家言,实际上是汇合先秦各派学说,为当时秦统一天下、治理国家提供理论武器,故称为“杂家”。
  高一语文知识点归纳3 
 《永遇乐?京口北固亭怀古》【宋】辛弃疾
 千古江山,英雄无觅,孙仲谋处.舞榭歌台,风流总被雨打风吹去.斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住.想当年,金戈铁马,气吞万里如虎.
 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾.四十三年,望中犹记,烽火扬州路.可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓.凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?
 《虞美人》李煜
 春花秋月何时了?往事知多少.小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中.
 雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改.问君能有几多愁,恰似一江春水向东流.
 《劝学》荀子
 君子曰:学不可以已.青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水.木直中绳,车柔以为轮,其曲中规,虽有槁暴,不复挺者,车柔使之然也.故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣.
 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也.吾尝跂而望矣,不如登高之博见也.登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰.假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河.君子生非异也,善假于物也.
 积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉.故不积跬步,无以致千里;不积小流,无以成江海.骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍.锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也.蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴,无可寄托者,用心躁也.
 《师说》韩愈
 古之学者必有师.师者,所以传道受业解惑也.人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣.生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也.
 嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣.古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师.是故圣益圣,愚益愚.圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?
 爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑焉.彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也.
 巫医、乐师、百工之人不耻相师,士大夫之族曰“师”、曰“弟子”之云者,则群聚而笑之.问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也.位卑则足羞,官盛则近谀.呜呼!师道之不复可知矣.巫医、乐师、百工之人,吾子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!
 圣人无常师.孔子师郯子、苌子、师襄、老聃.郯子之徒,其贤不及孔子.孔子曰:“三人行,必有我师.”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子.闻道有先后,术业有专攻,如是而已.
 李氏子蟠,年十七,好古文、六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余.余嘉其能行古道,作师说以贻之.
   高一语文知识点归纳相关 文章 : 
 ★ 高一语文重点知识点归纳总结 
 ★ 高一语文必修一知识点归纳 
 ★ 高一语文必背知识点归纳总结 
 ★ 高中语文知识点归纳大全 
 ★ 高一年级语文知识点归纳 
 ★ 高中语文知识要点汇总大全 
 ★ 高一语文必修一知识点笔记 
 ★ 高中语文的知识点归纳 
 ★ 高一语文必修一知识点总结 
    var _hmt = _hmt || []; (function() {  var hm = document.createElement("script");  hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3b57837d30f874be5607a657c671896b";  var s = document.getElementsByTagName("script")[0];  s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

7. 高中语文复习重点

语文的基础题型:字音,字形,成语,病句是一定要过的,就是你平时的积累练习课,默写也是绝对不可以丢分的,所以课内的一定要翻来覆去的背,就是那种背到吐为止的,课外的就要积累了,老师也会发课外名句的讲义之类的,所以不能不看啊!阅读是要练的,练出手感和答题模式,就像英语一样,要多做练习,各种类型的都要尝试,作文就是要积累好的开头和结尾,找好的例子…
文言文重点是实虚词的理解,所以一轮二轮复习里实虚词的巩固是很重要的,大致掌握了这些,语文达100分以上是不成问题的…希望对你有帮助…

高中语文复习重点

8. 高一语文阅读有那些重要知识点

高一而言,语数英很重要。
首先,高考每个知识点都会考,所以没有重点,都很重要。
如果一定要说些重点,我就根据我的经验谈一点。
对于语文,做题方面。诗歌鉴赏,文言文,大阅读,都是需要有技术含量的答案。我建议你可以在做题中大略的了解些比较规范的回答(这些高三老师还会说,但如果自己提前掌握对自己很有帮助的)
作文,现在在语文中也很重要,建议你高一有时间多读一读有帮助的作文素材和范文(这些事等到高三在做你会感到时间很紧,作文素材关键在于积累,用得时候就能感觉到它的好)
其他的,成语,字音,字型,(有的省份还考标点符号),这些都在于积累,你可以在这方面注意些。但是无论什么题型(除非是自己薄弱的方面)都不要刻意的去找些题目做,从高一开始慢慢地积累会有很大的收获的。把做过的每题记住,上课抓住每一分钟,那么高考就根本不是问题了.
最新文章
热门文章
推荐阅读